Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen

The course has been

Time

November 26–27 2020

Location

Oslo, informasjon kommer